معرفی نمایشگاه تکنولوژی های ساختمانی (هوشمندسازی، ارتباطات، امنیت و نظارت)

کشور ایران سرشار از استعدادهای جوان و بهره مند از حضور پیش کسوتان عرصه های مختلف بخصوص حوزه تکنولوژی میباشد.
یکی از دغدغه های سازندگان، مالکان و متخصصین ساختمان های همواره این بوده است که کدام خدمات ساختمان هوشمند مورد نیاز آنها می باشد؟
بهترین پاسخ برای این پرسش، ارائه یک الگوی واقعی است که بتوان برای موفق بودن یک پروژه ساختمان هوشمند به آن استناد کرد.

با توجه به رشد روزافزون و سریع فناوری های اتوماسیون و هوشمندسازی و استفاده از آنها در بهبود عملکرد ساختمان ها با کاربری های مختلف، نیاز به یک فضای تخصصی جهت ارائه محصولات، خدمات و نوآوری های این حوزه احساس میشد.

همچنین نیاز به همگرایی بین بخش های مختلف تکنولوژی های ساختمانی نظیر زیرساخت ارتباطی، هوشمندسازی، مدیریت و مانیتورینگ مصرف انرژی، سیستم های امنیتی-حفاظتی و نظارتی و ارتباط آنها با بخش های مختلف برق، مکانیک و معماری ساختمان، ایجاب میکند که این تکنولوژی ها در یک رویداد با یکدیگر ادغام شده و به سازندگان و متخصصین حوزه صنعت ساختمان به نحو صحیح و  مناسب معرفی شوند.

نمایشگاه تکنولوژی های ساختمانی که توسط تیمی از متخصصین این حوزه طراحی شده است، به دنبال مطرح کردن جایگاه تکنولوژی های ساختمانی و فراهم کردن بستری مناسب جهت عرضه آنها می باشد.

تعداد غرفه خالی باقی مانده :

0

روز شمار شروع نمایشگاه

کاتالوگ Iran Home Tech

اسپانسرهای رویداد


حامیان معنوی و رسانه ای

شرکت های حاضر در نمایشگاه

پیمایش به بالا