معرفی جایزه ساختمان هوشمند

جایزه ساختمان هوشمند، با محوریت پروتکل های استاندارد رایج در ایران طراحی شده است تا با پوشش استانداردهای مورد تایید و همچنین در نظر گرفتن الزامات فنی در حوزه های برق، اتوماسیون، مکانیک و عمران بتواند نمونه ای برتر از ساختمان هوشمند را معرفی کند

تیم داوری این مسابقه همگی از متخصین صاحب نام در عرصه کاری خود می باشند و مطابق با دستورالعمل های طراحی شده به امتیازدهی به پروژه ها (به صورت ناشناس) در حوزه تخصصی خود می پردازند
سپس از میانگین بدست آمده، پروژه های منتخب شناسایی می گردند و به 3 پروژه اول در این مسابقه لوح یادبود و تندیس جایزه اعطا میگردد و پروژه برتر جایزه ویژه نقدی را دریافت میکند

پیمایش به بالا