معرفی نمایشگاه تکنولوژی های ساختمانی (هوشمندسازی، ارتباطات، امنیت و نظارت)

با توجه به رشد روزافزون و سریع فناوری های اتوماسیون و هوشمندسازی و استفاده از آنها در بهبود عملکرد ساختمان ها با کاربری های مختلف، نیاز به یک فضای تخصصی جهت ارائه محصولات، خدمات و نوآوری های این حوزه احساس میشد

همچنین نیاز به همگرایی بین بخش های مختلف تکنولوژی های ساختمانی نظیر زیرساخت ارتباطی، هوشمندسازی، مدیریت و مانیتورینگ مصرف انرژی، سیستم های امنیتی-حفاظتی و نظارتی و ارتباط آنها با بخش های مختلف برق، مکانیک و معماری ساختمان، ایجاب میکند که این تکنولوژی ها در یک رویداد با یکدیگر ادغام شده و به سازندگان و متخصصین حوزه صنعت ساختمان به نحو صحیح و  مناسب معرفی شوند

نمایشگاه تکنولوژی های ساختمانی که توسط تیمی از متخصصین این حوزه طراحی شده است، به دنبال مطرح کردن جایگاه تکنولوژی های ساختمانی و فراهم کردن بستری مناسب جهت عرضه آنها می باشد.

پیمایش به بالا