شرایط شرکت در مسابقه

شرایط ارائه پروژه در جایزه ساختمان هوشمند:

  • این مسابقه صرفا مربوط به پروژه های اجرا شده در ایران می باشد اما شرکت مجری میتواند خارجی یا چند ملیتی باشد.
  • پروژه ها باید در بازه فروردین 1401 تا خرداد 1402 به اتمام کامل رسیده باشند.
  • پروژه ها ترجیحا باید بر اساس پروتکل های متن باز اجرا شده باشند (Open Protocols) و پروژه های مبتنی بر پروتکل های اختصاصی (Proprietary Protocols) در رده بعدی داوری قرار میگیرند.
  • داوری پروژه ها به صورت ناشناس صورت میگیرد، صرفا اطلاعات فنی پروژه بدون اشاره به نام شرکت مجری، نام پروژه و مکان آن در اختیار هیئت داوران قرار میگیرد.
  • داوری پروژه ها به صورت میانگین امتیازدهی صورت میگیرد. به این معنی که میانگین امتیاز هیئت داوران به هر پروژه تعلق می گیرد و بالاترین امتیاز برنده مسابقه خواهد بود.

 

معیارهای اصلی داوری به صورت خلاصه به شرح زیر می باشند:

 • هماهنگی بخش های الکتریکال و مکانیکال
 • سازگاری با طراحی و معماری
 • نوآوری و خلاقیت
 • ابعاد پروژه و تعداد نیروهای متخصص دخیل در پروژه (تیم فنی)
 • استفاده از راهکارهای ترکیبی (ترکیب راهکارها و پروتکل ها)
 • بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از انرژی پایدار

دو روش برای ارسال پروژه به بخش رقابتی جایزه ساختمان هوشمند وجود دارد:

 • تکمیل فرم های مسابقه (دسترسی از وبسایت رویداد)
 • ثبت پروژه در وبسایت KNX و ارسال شماره پروژه در فرم مسابقه (وبسایت knx.org)
پیمایش به بالا