زمان بندی دریافت پروژه ها و اعلام برنده

با توجه به مهلت زمانی محدود جهت دریافت پروژه ها و ارسال به تیم داوری، تاریخ های زیر جهت اطلاع مشارکت کنندگان عزیز اعلام میگردد:

 

دریافت پروژه ها: از 8 تیر 1402 تا 31 تیر 1402 (تکمیل از طریق فرم وبسایت یا درج در سایت KNX)

 

زمان اعلام برندگان: 13 مرداد 1402 با حضور مهمانان ویژه

پیمایش به بالا