شرایط ارائه پروژه در جایزه ساختمان هوشمند

دو روش برای ارسال پروژه به بخش رقابتی جایزه ساختمان هوشمند وجود دارد:

  • تکمیل فرم های مسابقه (از طریق وبسایت)
  • ثبت پروژه در وبسایت KNX و ارسال شماره پروژه در فرم مسابقه داخل وبسایت رویداد

جهت دسترسی به شرایط کامل شرکت در مسابقه، اینجا کلیک نمایید.

پیمایش به بالا